راه حل ها

شما می توانید راه حل ما را برای پروژه های مختلف در اینجا بیابید.


ساختمان 100٪ فولاد ضد زنگ، قلعه در هوا


تفاوت بین SS304 و SS316


سکوی حفاری بر روی دریا


اکتشاف زیرزمینی


راه حل برای خروجی تخلیه


شیرهای ما در میدان گاز اعمال می شود


گاز اکتشافی


راه حلی برای Surge


طراحی ما برای کل بسته خط لوله خروجی نفت


دریچه های ما در میدان نفت اعمال می شود